Formulari de documentació. PBAU

Adjunció del/s document/s

Més avall trobareu el botó “seleccionar archivo / examinar / ...” que us permetrà adjuntar el document/s amb format PDF (no superior a 1 Mb). A l’hora d’adjuntar aquest document és molt important que tingueu en compte que:

  • s’ha d’adjuntar en format PDF

Nom dels fitxers

Prematrícula signada
  • El nom del PDF ha de ser el número d'ID de la prematrícula.
Document d'identitat
  • el nom del PDF ha de ser el número del document d'identitat amb la lletra o lletres.

Avís per a persones de nacionalitat estrangera que tinguin NIE. Pel fet que l’acreditació del NIE es pot fer amb diferents documents, com ara targeta de residència, cèdula o carta d’identitat, número identificatiu UE o permís de residència i treball, s’ha de tenir en compte que si el document no duu fotografia i firma també s’ha d’adjuntar a més el Passaport o la Cèdula o carta d’identitat.

 
 

 
(Els camps marcats amb * són obligatoris)

 

    


En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció del responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.