Reunions informatives per a Batxillerat

Any acadèmic 2017-18

Les reunions estan ordenades en funció de la data en què s'han convocat. Podeu clicar sobre la capçalera de cada columna perquè quedin ordenades.
 

- Llistes de distribució de les matèries de la PBAU

  • En aquesta pàgina us podreu subscriure o donar-vos de baixa de les diferents llistes de distribució de les matèries de la PBAU per estar informats.
Matèria
Dia
Lloc
Aula
Hora
Convocatòria / acta
Biologia          
Química          
Geologia          
Llengua Catalana i Literatura          
Fonaments de l'Art II 2 d'octubre  Edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari Aula AV07 A les 12h

 Convocatòria octubre
Continguts i criteris d'avaluació

Cultura Audiovisual II 2 d'octubre Edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari  Aula AV07 A les 11h Convocatòria octubre
Continguts i criteris d'avaluació
Economia de l'Empresa          
Llatí II / Grec II          
Física          
Matemàtiques II          
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II          
Història de l'Art          
Geografia          
Anglès          
Història d'Espanya          
Dibuix Tècnic II          
Arts Escèniques          
Història de la Filosofia          
Disseny          
Llengua Castellana i Literatura