Reunions informatives per a Batxillerat

Any acadèmic 2018-19

Les reunions estan ordenades en funció de la data en què s'han convocat. Podeu clicar sobre la capçalera de cada columna perquè quedin ordenades.
 

- Llistes de distribució de les matèries de la PBAU

  • En aquesta pàgina us podreu subscriure o donar-vos de baixa de les diferents llistes de distribució de les matèries de la PBAU per estar informats.
Matèria
Dia
Lloc
Aula
Hora
Convocatòria / acta
Biologia 8 de novembre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC01  10 h  - Convocatòria 
Química 16 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC02 11.30 h - Convocatòria 
Formulació i nomenclatura orgànica
Geologia 19 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC01 10 h Convocatòria
Llengua Catalana i Literatura 17 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC03 9.30 h Convocatòria
Fonaments de l'Art II 22 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC03 12.00 h Convocatòria
Cultura Audiovisual II 22 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC03 13.00 h Convocatòria
Economia de l'Empresa 18 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC03 12.30 h Convocatòria
Llatí II / Grec II  25 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC01 12.30 h  - Convocatòria
Física          
Matemàtiques II 22 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC01 9 h - Convocatòria
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II 22 d'octubre  Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC01 11 h Convocatòria
Història de l'Art 1 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC02 10 h - Convocatòria
Geografia          
Anglès          
Història d'Espanya 1 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC02 12 h - Convocatòria
Dibuix Tècnic II          
Arts Escèniques  29 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC01 12 h   - Convocatòria
Història de la Filosofia 22 d'octubre Edifici Guillem Cifre campus universitari * AVC07 10 h  - Convocatòria
Disseny 5 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC01 12 h Convocatòria
Llengua Castellana i Literatura 5 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC02 12 h Convocatòria

* Les reunions es faran pel sistema de videoconferència. Els centres de Menorca i d'Eivissa han d'acudir a la Seu de la Universitat corresponent. L’IES Marc Ferrer de Formentera pot fer la connexió amb la reunió des d’un ordinador personal amb l’aplicació SCOPIA si s’avisa prèviament el Servei de Recursos Audiovisuals de la UIB al telèfon 971 25 97 75.