Reunions informatives per a Batxillerat

Any acadèmic 2017-18

Les reunions estan ordenades en funció de la data en què s'han convocat. Podeu clicar sobre la capçalera de cada columna perquè quedin ordenades.
 

- Llistes de distribució de les matèries de la PBAU

  • En aquesta pàgina us podreu subscriure o donar-vos de baixa de les diferents llistes de distribució de les matèries de la PBAU per estar informats.
Matèria
Dia
Lloc
Aula
Hora
Convocatòria / acta
Biologia 13 de novembre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * Aula AV01 A les 9.30h

- Convocatòria
- Acta de la reunió
- Resum d'estadístiques

Química 17 de novembre Edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari * Aula AV07 A les 12.30h - Convocatòria
- Acta de la reunió
Geologia 18 d’octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * Aula AV01 A les 12h

- Convocatòria octubre

- Acta de la reunió

Llengua Catalana i Literatura 22 de novembre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * Aula AV01 A les 9h - Convocatòria
- Acta de la reunió
Fonaments de l'Art II 2 d'octubre Edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari * Aula AV07 A les 12h

- Convocatòria octubre

Cultura Audiovisual II 2 d'octubre Edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari * Aula AV07 A les 11h - Convocatòria octubre
Economia de l'Empresa 1 de desembre Edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari *  Aula AV06 A les 12.30h - Convocatòria
- Bases concurs “Eslogan de la Olimpiada Española de Economía”
- Bases concurs “Diseño del Logotipo del X Aniversario de la Olimpiada Española de Economía”
- Acta de la reunió
Llatí II / Grec II 10 de novembre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * Aula AV02 A les 12h - Convocatòria
Física 5 de desembre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * Aula AV01  A les 12.30h - Convocatòria
- Acta de la reunió
Matemàtiques II 16 d’octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * Aula AV02 A les 9h - Convocatòria octubre
- Acta de la reunió
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II    
16 d’octubre
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * Aula AV02 A les 11h

- Convocatòria octubre
- Acta de la reunió

Història de l'Art  12 de desembre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * Aula AV01 A les 10h - Convocatòria
- Acta de la reunió
Geografia 13 de desembre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AV01 A les 12h - Convocatòria
- Acta de la reunió
Anglès 15 de desembre Edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari * Aula AV05 A les 11h - Convocatòria
- Acta de la reunió
Història d'Espanya 5 de desembre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AV02 A les 11h - Convocatòria
- Acta de la reunió
- Annex I
- Annex II
Dibuix Tècnic II 12 de desembre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AV02 A les 12h - Convocatòria
- Acta
- Criteris exercici acotació
Arts Escèniques 17 de novembre Edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari * Aula AV06 A les 12h - Convocatòria
- Acta de la reunió
Història de la Filosofia 30 de gener Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, campus universitari* Aula Av03 A les 10h - Convocatòria
- Acta de la reunió
Disseny 14 de desembre Edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari * Aula AV06 A les 11h - Convocatòria
- Acta de la reunió
Llengua Castellana i Literatura 19 d'abril
 
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, campus universitari* Aula AV01 A les 12h

Acta
- Convocatòria abril
- Convocatòria octubre

* Les reunions es faran pel sistema de videoconferència. Els centres de Menorca i d'Eivissa han d'acudir a la Seu de la Universitat corresponent. L’IES Marc Ferrer de Formentera ha d'acudir al CEP.