Reunions informatives per a batxillerat

Any acadèmic 2016-17

Les reunions estan ordenades en funció de la data en què s'han convocat. Podeu clicar sobre la capçalera de cada columna perquè quedin ordenades.
 

- Llistes de distribució de les matèries de la PBAU

  • En aquesta pàgina us podreu subscriure o donar-vos de baixa de les diferents llistes de distribució de les matèries de la PBAU per estar informats.
Matèria
Dia
Lloc
Aula
Hora
Convocatòria / acta
Biologia 20 de març Ed. Gaspar Melchor de Jovellanos  AV3 12.30h - Convocatòria 2017
- Acta 2017
- Convocatòria 2016
- Acta 2016
Química 12 de gener Ed. Gaspar Melchor de Jovellanos AV1 12.30h - Convocatòria
- Acta
- Precisions al programa
- Material de laboratori
- Documentació
 
Geologia 19 de gener Ed. Gaspar Melchor de Jovellanos  AV1 12.00h - Convocatòria
- Acta
Llengua Catalana i Literatura 15 de setembre de 2016

10 de gener de 2017
Ed. Gaspar Melchor de Jovellanos

Ed. Gaspar Melchor de Jovellanos
AV2AV1
9.00h9.00h

- Convocatòria 2016
- Convocatòria 2017
- Resum
- Puntualitzacions proposta
- Acta 10 de gener de 2017

Fonaments de l'Art II 9 de maig  Ed. Gaspar Melchor de Jovellanos  AV2 12.00h - Convocatòria maig
- Convocatòria
- Acta
 
Cultura Audiovisual II 9 de maig Ed. Gaspar Melchor de Jovellanos AV2 13.00h - Convocatòria maig
- Convocatòria
- Acta
Economia de l'Empresa 31 de maig Ed. Guillem Cifre de Colonya AV6 12.00h - Convocatòria 3
- Convocatòria 2
- Convocatòria 1
- Acta 1
Llatí II / Grec II 18 de gener Ed. Gaspar Melchor de Jovellanos AV2  11.00h Convocatòria
Física 23 de gener Ed. Gaspar Melchor de Jovellanos AV2 12.00h - Convocatòria
- Acta

- Currículum de Física de batxillerat
- Física a les PAU des del 2016

Matemàtiques II 19 de gener Ed. Gaspar Melchor de Jovellanos AV3 8.30h - Convocatòria
- Acta
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II 19 de gener Ed. Gaspar Melchor de Jovellanos AV3 10.00h - Convocatòria
- Acta
Història de l'Art 25 de gener Ed. Gaspar Melchor de Jovellanos AV2 12.00h  Convocatòria
Geografia 30 de gener Ed. Gaspar Melchor de Jovellanos  AV2 12.00h  Convocatòria
Anglès 9 de febrer  Ed. Gaspar Melchor de Jovellanos  AV2 11.00h

- Convocatòria
- Acta
- Rúbrica correcció redaccions

Història d'Espanya 31 de gener Ed. Gaspar Melchor de Jovellanos AV2 12.00h - Convocatòria
- Acta
Dibuix Tècnic II 9 de febrer Ed. Gaspar Melchor de Jovellanos  AV1 10.30h

- Convocatòria
- Acta
- Criteris generals exercici d'acotació

Arts Escèniques 24 de febrer Ed. Gaspar Melchor de Jovellanos AV3 12.00h - Convocatòria
- Acta
Història de la Filosofia 8 de març Ed. Gaspar Melchor de Jovellanos AV3 12.30h   Convocatòria
Disseny 15 de març Ed. Gaspar Melchor de Jovellanos AV1 12.00h - Convocatòria
Llengua Castellana i Literatura 16 de març  Ed. Gaspar Melchor de Jovellanos AV3 12.00h - Convocatòria
- Acta