Unitat d'Atenció a l'Alumne (UAA)

És la unitat responsable de donar informació al ciutadà sobre la UIB i d’atendre directament les seves consultes.

Modalitats d’atenció

Funcions

Informar

 • Atendre les peticions pels canals establerts
 • Informar i donar suport acadèmic sobre l’accés i l’admissió a la universitat, l’oferta d’estudis, ajuts i beques, normativa, legalització de documents acadèmics, l’estat d’un títol...
 • Facilitar als alumnes tota la informació, orientació i ajuda necessària per aconseguir els seus objectius acadèmics.
 • Informar als alumnes dels serveis que tenen a l’abast durant la seva estada a la universitat
 • Informar als alumnes dels programes de què disposen

Recollir, expedir i lliurar documentació diversa

 • Recollir i lliurar documentació relativa a l’accés i l’admissió a la universitat
 • Gestionar el trasllat d’expedient d’accés
 • Lliurar certificats d’accés
 • Recollir la documentació i les al·legacions de beques MEC
 • Consultar l’estat de beques
 • Lliurar els certificats de l’equivalència del nivell de català
 • Consultar l’estat dels títols
 • Lliurar títols universitaris
 • Compulsar documents expedits per la UIB
 • Formalitzar la matrícula del DELE

Altres tasques de gestió relacionades amb alumnes

 • Dur a terme campanyes de difusió adreçades als estudiants
 • Gestionar les bases de dades d’Habitatge, Llibres de segona mà, Tauler d’Anuncis, Transport, Beques, Premis i Activitats.
 • Col·laborar en la gestió del facebook institucional
 • Elaborar material informatiu i divulgatiu adreçat a estudiants
 • Elaborar les preguntes freqüents per a l’atenció dels alumnes
 • Donar suport als tràmits administratius de caire acadèmic
 • Gestionar la pàgina web del servei
 • Gestionar la pàgina web d’estudis de grau i d’accés i admissió
 • Gestionar la pàgina web de tràmits administratius i de preguntes freqüents
 • Donar suport a les altres àrees del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica