Unitat d'Atenció a l'Alumne (UAA)

És la unitat responsable de donar informació al ciutadà sobre la UIB i d’atendre directament les seves consultes.

Modalitats d’atenció

presencial Atenció presencial

personalitzada Atenció personalitzada amb cita prèvia

e-mail Atenció per correu electrònic d’<alumnes@uib.cat> i bústia de suggeriments

facebook Atenció de les peticions mitjançant Facebook SOMUIB

twitter Atenció de les peticions mitjançant Twitter @UIBuniversitat

telefonica Atenció telefònica: 971101070

971101070

Atenem consultes sobre: