Qui som

Cap del Servei

Suport a la direcció

 • Dulce Fonollà Corró
 • Elisa Hernáiz Sanders

Àrea d'atenció a l’alumne

 • Margalida Mas Barceló, cap de secció
 • Apol·lònia M. Capó Siquier
 • Antònia M. Garau Amengual
 • Toni Llabrés Tous
 • Isabel Perelló Becerra
 • Patrícia Pizà Bosch
 • Catalina Roig Adrover

Àrea d'accés i admissió

 • Andreu Pierre Vivas, cap d'àrea
 • Bàrbara Florit Cerdà, cap de secció
 • Margalida Moll Amengual
 • Maria Esperança Prats Pou
 • M. Ángeles Redondo Soto
 • Joan Josep Vera Ginard

Àrea de gestió acadèmica

 • Josep A. Forteza Oliver, cap de secció
 • María José Escalas García
 • Laura García Galmés
 • Isabel Lladó Fuster
 • Rosa Subias Cano

Àrea de títols

 • Marta Palou Salvà, cap de secció
 • Josefa Martín Pina
 • Àngels Pascual Martínez
 • Pilar Pieras Guasp