Certificacions acadèmiques oficials

Els alumnes que hagin superat les proves d'accés a la Universitat i vulguin iniciar estudis en una altra Universitat, generalment han de presentar la certificació acadèmica oficial en el centre on han de realitzar la matrícula.

La sol·licitud l'han de fer al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmcia o a les seus universitàries d'Eivissa i Formentera o Menorca.

Requisits per demanar el certificat acadèmic oficial.

  • No haver estat matriculat en cap estudi universitari, si han estat matriculats en algun estudi, ho han de fer als serveis administratius corresponents.
  • Tenir la prova d'accés a la Universitat aprovada, o el COU aprovat, o la prova d'accés a la Universitat per als majors de 25 anys.
  • Tenir la carta d'admissió de la Universitat on han d'iniciar els estudis.
  • Pagar les taxes acadèmiques corresponents, hi ha una reducció d'un 50 per cent del preu si es té el carnet de família nombrosa de primera, i d'un 100 per cent si es té el d'honor o de segona (han de presentar una fotocòpia actualitzada).