Formulari de documentació. PBAU

Adjunció del/s document/s

Més avall trobareu el botó “seleccionar archivo / examinar / ...” que us permetrà adjuntar el document/s amb format PDF (no superior a 1 Mb). A l’hora d’adjuntar aquest document és molt important que tingueu en compte que:

  • s’ha d’adjuntar en format PDF

Nom dels fitxers

Prematrícula signada
  • El nom del PDF ha de ser el número d'ID de la prematrícula.
Document d'identitat
  • el nom del PDF ha de ser el número del document d'identitat amb la lletra o lletres.

Avís per a persones de nacionalitat estrangera que tinguin NIE. Pel fet que l’acreditació del NIE es pot fer amb diferents documents, com ara targeta de residència, cèdula o carta d’identitat, número identificatiu UE o permís de residència i treball, s’ha de tenir en compte que si el document no duu fotografia i firma també s’ha d’adjuntar a més el Passaport o la Cèdula o carta d’identitat.

 
 

 
(Els camps marcats amb * són obligatoris)

 

    


En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol- licitades són necessàries per complir amb la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. De Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.