Escoltar

Llistes de distribució de les matèries de la PBAU

En aquesta pàgina us podreu subscriure o donar-vos de baixa de les diferents llistes de distribució de les matèries de la PBAU per estar informats.

Matèries de la PBAU

Arts Escèniques

Biologia

Cultura Audiovisual II

Dibuix Tècnic II

Disseny

Economia de l'Empresa

Física

Fonaments de l'Art II

Geografia

Geologia

Grec II

Història de l'Art

Història d'Espanya

Història de la Filosofia

Llatí II

Llengua Castellana i Literatura II

Llengua Catalana i Literatura II

Llengua estrangera. Alemany

Llengua estrangera. Francès

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

Matemàtiques II

Primera llengua estrangera II. Anglès II

Química