Reunions informatives per a Batxillerat

Any acadèmic 2018-19

Les reunions estan ordenades en funció de la data en què s'han convocat. Podeu clicar sobre la capçalera de cada columna perquè quedin ordenades.
 

- Llistes de distribució de les matèries de la PBAU

  • En aquesta pàgina us podreu subscriure o donar-vos de baixa de les diferents llistes de distribució de les matèries de la PBAU per estar informats.
Matèria
Dia
Lloc
Aula
Hora
Convocatòria / acta
Geografia 12 de novembre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari *  AVC01  12 h - Convocatòria
Alemany 9 de novembre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC01  10 h

- Convocatòria 
- Acta

Biologia 8 de novembre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC01  10 h

- Convocatòria 
- Acta

Química 16 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC02 11.30 h

- Convocatòria 
Formulació i nomenclatura orgànica
- Acta

Geologia 19 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC01 10 h

Convocatòria
- Acta

Llengua Catalana i Literatura 17 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC03 9.30 h

Convocatòria
- Acta

Fonaments de l'Art II 22 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC03 12.00 h Convocatòria
Cultura Audiovisual II 22 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC03 13.00 h Convocatòria
Economia de l'Empresa 18 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC03 12.30 h

Convocatòria
- Acta

Llatí II / Grec II  25 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC01 12.30 h  - Convocatòria
Física 15 de novembre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC01 12.30 h

- Convocatòria
- Acta

Matemàtiques II 22 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC01 9 h

- Convocatòria
- Acta

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II 22 d'octubre  Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC01 11 h

Convocatòria
- Acta

Història de l'Art 1 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC02 10 h

- Convocatòria
- Acta

Francès 12 de novembre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC01 11 h

Convocatòria 
- Acta

Història d'Espanya 1 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC02 12 h

- Convocatòria
- Acta

Dibuix Tècnic II 13 de novembre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC01 11 h

Convocatòria
- Acta

Arts Escèniques  29 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC01 12 h

- Convocatòria
- Acta

Història de la Filosofia 22 d'octubre Edifici Guillem Cifre campus universitari * AVC07 10 h

- Convocatòria
- Acta

Disseny 5 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC01 12 h

Convocatòria
- Acta

Llengua Castellana i Literatura 5 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari * AVC02 12 h

Convocatòria
- Acta

Anglès 28 de novembre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos campus universitari *  AVC01 11.30 h

- Convocatòria 
- Acta

* Les reunions es faran pel sistema de videoconferència. Els centres de Menorca i d'Eivissa han d'acudir a la Seu de la Universitat corresponent. L’IES Marc Ferrer de Formentera pot fer la connexió amb la reunió des d’un ordinador personal amb l’aplicació SCOPIA si s’avisa prèviament el Servei de Recursos Audiovisuals de la UIB al telèfon 971 25 97 75.