Escoltar

Reunions informatives per a Batxillerat

Any acadèmic 2019-20

- Llistes de distribució de les matèries de la PBAU

  • En aquesta pàgina us podreu subscriure o donar-vos de baixa de les diferents llistes de distribució de les matèries de la PBAU per estar informats.
Matèria
Dia
Lloc
Aula
Hora
Convocatòria / acta
Geografia 19 de novembre  Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos  Aula AV03  12h   - Convocatòria
Alemany          
Biologia          
Química  30 d'octubreEdifici Gaspar Melchor de JovellanosAula AV03 10.30h- Convocatòria
- Acta
Geologia  25 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AV03  10h

- Convocatòria
- Acta

Llengua Catalana i Literatura  11 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AV01  9.30h - Convocatòria
- Acta
- Puntualitzacions
- Suggeriments
Fonaments de l'Art II  14 de novembreEdifici Guillem Cifre de ColonyaAula AV0513h- Convocatòria
Cultura Audiovisual II  14 de novembreEdifici Guillem Cifre de ColonyaAula AV0512h- Convocatòria
Economia de l'Empresa 15 de novembre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos  Aula AV03 12.30h  - Convocatòria
Llatí II / Grec II  6 de novembre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos  Aula AV03 12.30h - Convocatòria
Física 22 de novembre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AV01  13h- Convocatòria
Matemàtiques II  16 d'octubreEdifici Gaspar Melchor de JovellanosAula AV03 10.30h- Convocatòria
- Acta
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II  16 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AV03  11.30h - Convocatòria
- Acta
Història de l'Art  10 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AV02  10h - Convocatòria
- Acta
Francès  19 de novembre  Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos  Aula AV03  11h  - Convocatòria
Història d'Espanya  10 d'octubre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AV02 12h - Convocatòria
- Acta
Dibuix Tècnic II          
Arts Escèniques  15 de novembre Edifici Guillem Cifre de Colonya Aula AV06 13h  - Convocatòria
Història de la Filosofia  25 d'octubreEdifici Gaspar Melchor de JovellanosAula AV03 12h

- Convocatòria
- Acta

Disseny 13 de novembreEdifici Gaspar Melchor de JovellanosAula AV03 11h- Convocatòria
Llengua Castellana i Literatura  27 de novembre Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos  Aula AV03  11h  - Convocatòria
Anglès