Unitat d'Atenció a l'Alumne (UAA)

Cita prèvia
   - L'atenció presencial és amb cita prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/.
   - Continuam, de manera preferent, l'atenció telefònica al 971101070 de 8.30 a 14 hores i per correu electrònic a <alumnes@uib.cat>. 

 

És la unitat responsable de donar informació sobre la UIB i d'atendre directament les teves consultes.

Temes de consulta

Modalitats d’atenció

Recursos